tu-bu-gia-dinh-quan-1

các loại tụ bù gia đình

Tụ bù là một thiết bị điện được sử dụng với mục đích đo độ chênh lệch giữa điện áp và dòng điện, nếu điện áp có mức chênh lệch nhỏ hơn các giá trị cài đặt thì tụ bù sẽ tự động đóng cắt để đạt được trị số cân bằng như yêu cầu khi sử dụng. Tụ bù có tác dụng giữ hệ số công suất xung quanh giá trị cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *