tu-bu-HA-THE- TPHCM

tủ bù công suất phản kháng

Trong lưới điện tồn tại 2 loại công suất:

– Công suất hữu dụng P (kW) là công suất sinh ra công có ích trong các phụ tải. P = S*Cosφ.
– Công suất phản kháng Q (kVAr) là công suất vô ích, gây ra do tính cảm ứng của các loại phụ tải như: động cơ điện, máy biến áp, các bộ biến đổi điện áp… Q = S*Sinφ.

Leave a Reply