tu-bu-ha-the (6)

tại sao phải lắp đặt tụ bù ?

Như ta đã biết, ưu điểm của tủ tụ bù không những tăng hệ số cos phi để giảm tiền phạt công suất vô công gây ra mà còn cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt và cáp nhỏ hơn… đồng thời làm nhẹ tải máy biến áp, giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng điện.

Leave a Reply