Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S

  • Hiển thị giá trị hiệu dụng dòng điện / True RMS measurement
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức thấp / Low set
  • Dòng điện tác động mức thấp : 20% – 200% (1 – 10A)
  • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 – 20.0 (giây)
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức cao / High set
  • Dòng điện tác động mức cao : 20% – 2000% (1 – 100A) / off
  • Thời gian tác động mức cao : 0.03 – 20 (giây)
Call Now Button
Chat với chúng tôi