Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000

  • 4 Led hiển thị lỗi : mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp
  • Chỉnh bảo vệ quá áp, thiếu bằng biến trở
  • Chỉnh được thời gian bảo vệ quá áp, thiếu áp 0.1 – 10 giây
  • Thời gian tác động <1s nếu mất pha, đảo pha tác động
  • Tiêu chuẩn IEC 60497-5-1
  • Gắn mặt ray hoặc bắt vít
Call Now Button
Chat với chúng tôi