Relay bảo vệ chống quá dòng và chạm đất TM9000S

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

  • Hiển thị giá trị hiệu dụng dòng điện / True RMS measurement
  • Cài đặt giá trị quá dòng / chạm đất mức thấp / Low set
  • Dòng điện tác động quá dòng mức thấp : 20% – 200% (1 – 10A)
  • Dòng điện tác động chạm đất mức thấp : 2% – 50% (0.1 – 2.5A)
  • Thời gian tác động quá dòng mức thấp : 0.05 – 1.0 x IDMT(giây)
  • Thời gian tác động chạm đất mức thấp : 0.05 – 20.0 (giây)
  • Cài đặt giá trị quá dòng / chạm đất mức cao / High s
Call Now Button
Chat với chúng tôi