Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8200S

  • Hiển thị giá trị hiệu dụng dòng điện / True RMS measurement
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức thấp / Low set
  • Dòng điện tác động mức thấp : 2% – 50% (0.1 – 2.5A)
  • Thời gian tác động mức thấp : 0.05 – 10 giây
  • Cài đặt giá trị dòng điện tác động mức cao / High set
  • Dòng điện tác động mức cao : 20% – 990% (1 – 49.5A) / off
Call Now Button
Chat với chúng tôi