tu-bu (1)

các lỗi và cách khắc phục khi sử dụng tụ bù hạ thế

Tụ bù hạ thế được đấu nối vào lưới điện hạ thế và các thiết bị điện có hệ số Cos phi … rơ le và thử tải để kiểm tra các chế độ đóng và cắt của rơ le theo thông số cài đặt. … tự động được, mặc dù chức năng điều khiển bằng tay vẫn bình thường. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *